20.05.2010

Stressmestring i skolen


Førsteklassinger på medier og kommunikasjonslinjen på Sandvika har deltatt i et stressmestringsprosjekt siden mars i år. Hensikten er å finne ut hvilken effekt stress har på elever og skolearbeidet.


Dette er et pilotprosjekt skal se på hvordan elever ved hjelp av enkle avslappingsøvelser kan takle stress på en bedre måte. Sandvika vgs er en av tre skoler som har sagt seg villig i å delta i prosjektet som varer fra mars til juni.
Formålet med prosjektet er å finne ut om avspenningsøvelser har en positiv effekt og i hvilken grad stress har påvirkning på skolearbeidet. Elevene skal lære å fokusere bedre, samt å gjenvinne energi, overskudd og motivasjon. Dette skal oppnås ved hjelp av regelmessig trening og avspenning kombinert med bevisstgjøring. Anne Grethe Brandtzæg er prosjektleder for Stressmestring i skolen. Hun er utdannet coach, psykoterapeut og handelsøkonom med masterprogram i organisasjonspsykologi. Hun jobber med lederstøtte, coacing og grupper, og har lang erfaring med avspenning og stressmestring som en del av egen klient- og kurspraksis. Samarbeidsressurs og prosjektmedarbeider er Helen Staubo. Hun har bakgrunn som sykepleier, akupunktør, psykoterapeut, NLP master og HR-coach. Hun har vært med i gjennomføringen av den faglige delen i dette prosjektet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar