09.02.2010

Besøk av markedssjef i Gjensidige Bank

Fredag 29. februar fikk 1KMA og 1KMB besøk av  markedssjef i Gjensidige Bank, Alexander von Hirsch. Dette ble et spennende og tankevekkende møte der elevene fikk lære om hva markedsførere jobber med, hvordan de tenker når de skal plassere et produkt i et marked, og hvordan å nå den riktige målgruppen. Hirsch presenterte  utfordringer rundt fremtidens markeder på nettet på en underholdende måte, og elevene fikk i tillegg lære litt om merkevarebygging og rebranding.