30.10.2009

Fra foto til reklameplakat.
Elevene jobber med et reklameplakatprosjekt hvor de utvikler en idé, lager skisser og ferdigstiller en reklameplakat. De tar utgangspunkt i og bearbeider et produktbilde, og arbeider med komposisjonsprinsipper, farger, typografi , tekstinnhold og slagord. De skal tilegne seg kunnskap om hva som kjennetegner en reklameplakat og vurdere målgruppe i forhold til produktet. Produktbildene er tatt av fotogruppen. Se også flere bilder på Flickr: flickr.com/photos/mksandvika

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar